מדוע היהדות אוסרת על הפלות?

על תכלית החיים, והסיבה האמתית בגללה שואלים את השאלה הזו… מאמרו של הרב דניאל בלס, חלק א'

תחילה נכיר את ההלכה, האם קיימת סיבה הגיונית לאיסור ההפלה?

שמחה שואלת: "שלום, יש לי נושא רגיש מאוד לשאול עליו… לאחר שראיתי הרבה אנשים מתווכחים בנושא, החלטתי לשאול גם אני. היהדות כידוע מתנגדת להפלת עובר (יש שמעדיפים לכנות זאת בשם "הפסקת היריון"). אך כיצד הלכה זו מתיישבת עם נושא מעמד האשה וזכות האשה על גופה? האם יש למצווה זו הסבר הגיוני? תודה".

שלום וברכה שמחה, ותודה על שאלתך החשובה.

ילדים הם שמחה, ובמחלקת אמ"א למניעת הפלות של ארגון הידברות יודעים לדווח, כי לא נתקלו עדיין באמא אחת שהתחרטה על הבאת ילדה לעולם. כנגד זאת, לא מעט אמהות אשר בחרו למרבה הצער להפיל, נושאות חרטה בלבן כל ימי חייהן.

מספיק להביט בפני תינוק, מתוך הידיעה שלא היה מגיע לעולם הזה אילו נפסק ההיריון, כדי לדעת שניצלו כאן חיי אדם, נשמה אשר באה לעולם הזה לחיות חיים בידי אמו האוהבת. מיהו האדם אשר מסוגל להביט בפני תינוק, ולא לחוש את לבו קורא אליו להגן עליו?

אך מאחר ששאלת כאן על טעם הגיוני, על מעמד האשה וזכותה המוסרית על גופה, לא אתאר תינוקות צוחקים ובוכים, אלא אשתדל להשיב לך על פי שכל ישר ובריא בעז"ה.

תחילה נכיר את ההלכה:
התורה מתייחסת להריגת עובר בשוגג בתור מעשה פשע שצריך להענש עליו: "וכי ינצו אנשים, ונגפו אשה הרה, ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון, ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפלילים" (שמות כ, כב).

על חומרת האיסור להפיל עובר, אומרת הגמרא כי הגויים מתחייבים בנפשם על כך: "שופך דם האדם באדם דמו ישפך – איזהו אדם שהוא באדם, הוי אומר זה עובר שבמעי אמו" (סנהדרין דף נז, ב).

וכן פסקו כל גדולי ישראל. הרה"ג משה פיינשטיין זצ"ל כתב: "הלכה הברורה על פי רבותינו הראשונים המפרשים והפוסקים ממש שאסור בדין רציחה ממש כל עובר, בין כשר בין ממזר בין סתם עוברים ובין הידועים לחולי טאי-זקס שכולן אסורין מדינא ממש, ואין לטעות…" (אגרות משה, ח"מ ח"ב סימן ס"ט אות ב).

מכאן ראינו שההלכה אוסרת הפלת עובר, אולם לא בכל מצב: במקרה קיימת סיבה רפואית שמסכנת את שלום האשה, אומרת המשנה שאין דוחים נפש מפני נפש, ומצילים את האם (משנה אוהלות, פרק ז, ו). כמובן שכל ספק בנושא זה מצריך שאלת רב, כי אין זה עניין פשוט לדון בו.

האם קיימת סיבה הגיונית לאיסור ההפלה?
אני חושב שהגמרא השיבה על שאלתך, כשציטטה את הפסוק: "שופך דם האדם באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם" (בראשית ט, ו). חז"ל לימדו שפסוק זה מתייחס גם לעובר במעי אמו.

ערך החיים וקדושתם נובע בשל היותו של האדם נברא בצלם אלוקים. האדם אינו דומה לבעלי החיים והחרקים, אלא לבן של מלך מלכי המלכים הקב"ה, ניתנה בו נשמה אלוקית והוא נועד לתכלית אלוקית גבוהה. לכן "כל המקיים נפש אחת, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא" (במשנה, מסכת סנהדרין, ד, ה).

יש שלושה שותפים ביצירת האדם: אביו ואמו והקב"ה (קידושין דף ל, א).

האב והאם אחראים ליצירת הגוף, והקב"ה להורדת הנשמה: "ויפח באפיו נשמת חיים" (בראשית ב, ז).

חז"ל לימדו שביום הארבעים נכנסת הנשמה בעובר שבמעי אמו (מנחות דף צט, ב), ומעניין לציין שאכן ביום זה מתחילים לזהות לראשונה פעילות חשמלית ברורה במוח העובר. מכל מקום גם לפני יום הארבעים, גוף-העובר נרקם במטרה לקלוט את הנשמה האלוקית שיורדת ממרום לחיות בגוף זה להורים אלה:

"מלאך הממונה על ההריון – 'לילה' שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקב"ה, ואומר לפניו: ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהא עליה – גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני? ואילו רשע או צדיק – אינו אומר" (נידה דף טז, ב).

לעניות דעתי, אחת הסיבות העיקריות לכך שהחברה המערבית המודרנית מקדמת הפלות מלאכותיות, הוא מפני איבוד האמונה בכך שהאדם נברא בצלם אלוקים. מי שסבור שהאדם אינו שונה מהותית מייתר בעלי החיים, ואין לו תכלית רוחנית גבוהה מהם, מדוע יחשיב הבאת אדם נוסף לעולם הזה?

לפי ארגון הבריאות העולמי, למעלה מ-40 מיליון הפלות מבוצעות בכל שנה ברחבי העולם, כ-125 אלף הפלות ביום! בו-בעת מסתמנת מגמה אחרת שנוגעת לחיי אדם, "המתות חסד" לאנשים שאינם סובלים מאף סוג של מחלה סופנית. ב-2002 רופאים מבלגיה אישרו את רציחתה של אשה בת 24 מפני שסבלה מדיכאון… מאותו יום נפתחו שערי הדמים, ובין השנים 2003-2013 ביצעו את "ההליך" 8,752 בני אדם.

קל להבין זאת: מאחר שהאדם בעיניהם אינו שונה מהותית מחתול או תרנגולת, חייו מסתכמים בשאלת ההנאה לעומת הסבל. אדם יותר או אדם פחות לא ישנו מאומה, העיקר שאיש אינו סובל… הכול אפוא חוזר ומגיע לאותה נקודה, של האמונה בנשמה שנבראה בצלם אלוקים.

לעומת זאת מי שמכיר ביוקר הנשמה ותכלית קיומו של האדם, יעריך כל חיי אדם באשר הם. אפילו בתור ייצוג קדוש של צלם אלוקים בעולם (מטעם זו, ההלכה אוסרת לבזות גופה: "לא תלין נבלתו על העץ" – דברים כא, כג).

מעניין לציין שהנוצרים והמוסלמים מתנגדים להפלות כשאין סיבה מוצדקת כמו סכנה רפואית, זאת מאחר שלמדנו מאתנו על מושג הנשמה שנבראה בצלם אלוקים. מי שמקדמים הפלות בעולם, על פי רוב, הם אנשים שלא מאמינים בקיום נשמה ותכלית רוחנית לחייהם.

זהו היסוד הגדול, והמענה האמתי לשאלתך. חיי האדם אינם הפקר, ולא מסתכמים בכמות הנאתו לעומת סבלו, כי אם בתכליתם וייעודם הרוחני. החיים יקרים מאוד, כי בכל אדם יש נשמה אלוקית בעלת תכלית נצחית לו ולגאולת העולם, ואיננו רוצים לאבדה.

כל אשה קיבלה רחם קדוש, שבכוחו להכיל נשמה אלוקית עם חיים שלמים בעלי תכלית ומשמעות. זוהי אחריות גדולה מאוד, תפקיד שאין להמעיט בערכו. כל עם ישראל מתקיים בזכות אמהות צדקניות שמביאות ילדים לעולם ודואגות לשלומם.

אין ספק שמעמד האשה וזכותה על גופה הם ערכים יקרים, לכן החשיבה היהדות ביותר את אהבת האשה והדאגה לכל צרכיה, עד שציוותה כל בעל בישראל: "אוהב את אשתו כגופו, ומכבדה יותר מגופו!" (יבמות סב, ב).

אך אין ערך אחד דוחה ערך חשוב אחר. כשם שמצוות כיבוד הורים אינה קודמת לאיסור לא תגנוב ולא תרצח (כלומר, אסור לבן לשמוע לאביו ואמו אם מצווים אותו לעבור עבירה), כך גם אין דוחים חיים מפני שיקולים אישיים. אין צריך לומר ששיקולים כלכליים (הנאתיים) הינם זלזול ביוקר הנשמה וחשיבותה.

זו התשובה היהודית ואין אמתית יותר ממנה, כי היא נוגעת בתכלית חיי האדם בעולמו, ומסבירה את יסוד ה"מחלוקת" בעולם סביב נושא ההפלות. אך מה נשיב למי שרחוקים כרגע מהכרת יהדותם, וחושבים ח"ו להפיל?

פרופסורים, דוקטורים ודוברים אינטלקטואלים הציעו הסברים חברתיים וערכיים נגד הפלות, וטיעונים רציונליים בעד שמירה על החיים, להם אקדיש בעז"ה את הכתבה הבאה.

האם העובר נחשב חי? האם זכות האשה על גופה קודמת לערך החיים או להיפך?

שוקלת הפלה? מכיר/ה מישהי שנמצאת על פרשת דרכים?

אמא יקרה, אנחנו כאן, במחלקת אמ"א של הידברות, כדי לעזור לך. העניקי לילדך הזדמנות נוספת, אל תתני לו לסיים את חייו.

לפניות אל מחלקת אמ"א – סיוע, ייעוץ והכוונה חינם לנשים למניעת הפסקת הריון והפלה: טל' 073-2221333, נייד 052-9551591. מייל [email protected]

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג באתר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי תאהבי גם את זה

"הריון? רק בעיה שיש לפתור ולעבור הלאה…" – האומנם?

"זה ההיריון שלך, החיים שלך, הגוף שלך, ההחלטה שלך". מסר כובש. "את צריכה להחליט מה טוב לך". ססמה שמתחברת היטב. "עמדי על שלך והילחמי בכל מי שיעז לנסות ולהגיד לך אחרת". ממש ויראלי. "כי זו לא את בלבד – זו כולנו, ואת חיילת במהפכה". מלחמה ושלום? ושורת המחץ היא: "הריון? רק בעיה שיש לפתור ולעבור הלאה… " האומנם?

קרא עוד »

אנחנו כאן לעזור לך!.

בצורה הכי נעימה

דילוג לתוכן